QUE ES REIKI

Reiki és una paraula japonesa que designa un sistema de regeneració personal basat en l'energia vital, que té aplicacions tant per a la sanació com per al creixement personal i transpersonal.

Reiki s'aplica bàsicament mitjançant la imposició de mans, no implica massatge o manipulació, i en certes circumstàncies es pot transmetre a distància.

Produeix, generalment, una profunda relaxació i alleujament en el receptor, no té efectes col·laterals ni causa reaccions indesitjades, i per a ser operatiu no precisa d'actituds com la fe o alguna determinada creença per part de qui el rep. Funciona igualment en criatures, animals o plantes.

La senzillesa, benignitat i disponibilitat de la seva aplicació ha fet que el Reiki sigui cada cop més popular en tot el món, principalment com a pràctica terapèutica holística, tot i que els seus practicants poden emprar-lo com a pràctica d'esclariment espiritual, independentment de qualsevol fe religiosa o absència de ella.

La paraula Reiki designa tant al sistema com a l'energia en ell implicada. A occident acostumen a definir-lo, de cara a una ràpida comprensió, com "energia vital universal", per bé que els significats de la grafia kanji amb la qual s'escriu aquesta paraula en japonès poden ser molt diversos. La síl·laba Rei al·ludeix a la qualitat espiritual d'aquesta energia, anomenada Ki, i equivalent al Chi (o Qi) que forma part de la teoria i pràctica de la medicina i les arts marcials xineses o al Prana, propi del ioga indi.

A occident s'ha proposat també una aproximació semblant a l'energia vital, des de Charcot i Messmer fins Wilhelm Reich, tot i que Reiki presenta una particularitat: el practicant Reiki no transmet energia provinent del seu camp biomagnètic personal sinó del conjunt de la natura i molt especialment de les dimensions transpersonals d'aquesta.

Aquesta particularitat pròpia del Reiki fa que la seva pràctica estigui basada en un procés de transmissió, de mestre a alumne, mitjançant el qual la persona que desitja practicar Reiki actualitza la capacitat natural de tots els éssers humans par a transmetre energia guaridora. No es tracta doncs, d'una activitat reservada a persones especials, una activitat carismàtica o una pràctica oculta. Reiki és una pràctica saludable popular, oberta, democràtica i laica, que pot ser abordada amb una perspectiva espiritual, humanista, o totes dues.

El mètode Reiki fou creat a inicis del segle XX per Mikao Usui, Usui i si bé va sorgir en un marc conceptual propi de la cultura japonesa, no requereix l'adhesió a cap menai de fe religiosa, creençao filosofia.

Usui era un cercador espiritual amb una actitud oberta i regeneracionista, que buscava formes de progrés basades en una interpretació humanista i oberta de la seva tradició nacional, com altres contemporanis seus: Rabindranath Tagore a Índia i Antonio Machado a Espanya.

Una sessió de Reiki té lloc en un entorn protegit i relaxant, de manera semblant a una sessió de massatge, tot i que hom resta vestit i no hi ha manipulació muscular, articular o dels teixits conjuntius.

El Reiki s'aprèn en un procés dividit, generalment, en tres graus. El mestratge s'adquireix quan es desitja contribuir a la difusió de Reiki i a formar nous practicants.

 

Reiki i Ciència

Per bé que la física teòrica vigent en el present paradigma científic no contempla la existència d'un "energia vital universal" i encara menys amb dimensions espirituals, existeixen segles de pràctica empírica en les cultures indo-sinojaponeses en les que Ki o Qi és present de manera operativa.

Hi ha centenars d'estudis científics que recullen aquesta pràctica empírica, així com instruments sensibles que detecten Qi, com ara els mesuradors que detecten l'equilibri o desequilibri energètic dels punts d'acupuntura. (Tot i això, Reiki no utilitza el mapa energètic propi de la medicina xinesa sinó que és aplicable, de manera autònoma, sense coneixements especialitzats en aquestes pràctiques).

Més recentment, en el camp de la física quàntica, és probable que la teoria de les supercordes pogués donar llum, en termes teòrics, sobre la existència i naturalesa de Ki, Qi o Reiki.